Hoe word je gekwalificeerd als budgetbeheerder?

 

budgetbeheer

De vereisten om gekwalificeerd te worden als budgetbeheerder in Nederland zijn onder andere: Nederlands staatsburger of ingezetene zijn, of onderdaan zijn van een land waaraan Nederland niet verplicht is sociale bijstand te verlenen.

Minstens 16 jaar oud zijn.

Werkloos zijn of een baan hebben gehad maar ermee gestopt zijn.

Een redelijk en stabiel inkomen hebben.

30 uur per week werken en een bankrekening hebben waarop je de maandelijkse rekeningen kunt tekenen.

Onafhankelijk zijn. Deze personen worden officieel erkend als begrotingsbeheerders.

Maandelijks organiseren van projectspecifieke werkzaamheden.

Gebruik van de door de organisatie verstrekte technieken voor budgetbeheer, zoals de budgettoeslag. Het bedrag dat van iemands maandelijkse toelage wordt afgetrokken, staat bekend als sociale uitgaven. Elke maand wordt van u verwacht dat u een bepaald percentage van uw inkomen uitgeeft. Dit percentage geldt maandelijks en is meestal gelijk aan 1,3%. Het geld dat overblijft, kan worden toegevoegd aan de uitkering van een volgende maand of van de rekening worden afgetrokken bij de betaling van uw huur of hypotheek.

Contract Aan het einde van het contract begint de budgetbeheerder met het beheer van de financiƫn van de persoon. De financiƫn omvatten de doorlopende kosten van juridische of andere diensten die nodig zijn voor het individuele doel, en andere fondsen zoals: De maandelijkse sociale uitkering.

Betaling voor maaltijden, vervoer, onderwijs en gezondheidszorg.

Elektriciteits- en verwarmingsrekeningen, die gewoonlijk huur worden genoemd.

Werkloze Nederlanders kunnen ook sociale bijstand aanvragen bij een aparte organisatie. Een deel van de taken kan ook worden uitgevoerd door een schuldhulpverleningsorganisatie. Dit kan een organisatie zijn die een schuldenkas beheert, die personen die rechtstreeks met haar in contact komen de middelen geeft om hun schulden af te lossen. In Nederland wordt het sociale bijstandsstelsel beheerd als een sociaal contract. De contracten worden gedurende het hele leven voortgezet. Een dag van afrekening kan komen op 45-jarige leeftijd, in plaats van op 65 jaar. De wet bepaalt dat personen die in aanmerking willen komen als zonen en dochters van Nederlandse burgers, geboren moeten zijn op of na 1 juli 1980. Voor kinderalimentatie gelden dezelfde regels als voor kinderalimentatie in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de statistieken van 2000 ontving 24% van de ontvangende huishoudens sociale bijstand om “kosten van levensonderhoud” te financieren.

Geschat netto-inkomen Het inkomen van een persoon is het bedrag van het verdiende geld (geld dat men bij elkaar optelt door hard te werken en een geldig loon) min het bedrag van het uitgegeven geld (geld dat aan de overheid wordt terugbetaald voor een sociale uitgave). Inkomen kan ook worden gedefinieerd als uitgegeven inkomen (inkomen dat aan de overheid wordt afgedragen voor kosten die bekend staan als sociale uitgaven). Algemene topping In de wetgeving inzake sociale onvoorziene uitgaven en centrale vrijstellingen zijn procedures vastgelegd om het inkomen van een persoon te bepalen, en hoe het inkomen aan de overheid kan worden terugbetaald voor sociale uitgaven zoals huisvesting, verwarming, water en brandstof. De sociale bijstand wordt berekend door de twee methoden voor de berekening van het inkomen toe te passen op een persoon, ongeacht zijn andere omstandigheden. Deze regel staat bekend als de topping rule, hoewel sommigen de voorkeur geven aan de gangbare naam income topping omdat die de situatie beter illustreert. Deze budgetteringsstructuur biedt iemand een unieke kans om uit de armoedespiraal van het moeten leven van een bijstandsuitkering te geraken. De topping rule wordt het vaakst gebruikt voor alleenstaanden, gescheiden of ongehuwde mensen, en voor obers, kinderverzorgsters en anderen gelden strengere criteria om in aanmerking te komen.

In aanmerking komen voor kinderbijslag Inkomensafhankelijke bijstand kan worden uitbetaald aan een aantal leden van het huishouden. Dit zijn alle personen onder de 18 jaar, of gehuwd en samenwonend. Sommige centrale verrekeningen vereisen dat vijf personen deel hebben uitgemaakt van een grotere familiegroep om in aanmerking te komen. Voor de bijstand hebben dergelijke groepsaanvragen van alleenstaanden een grotere kans van slagen. Sociale zekerheid via topping zouden we zeggen is een compatibiliteit waarbij je graag dingen hebt, met wie je graag dingen hebt. Hiermee ben je zo gewoon dat je je niet geroepen voelt om in iemands behoeften te voorzien. Iemand die nooit naar school is geweest, twee jaar in hetzelfde gedeelde huis heeft gewoond en vrijgezel is, voldoet praktisch nooit aan iemands behoeften. Dit zijn enkele van de aanbevolen voorbeelden. Kinderalimentatie en uitkeringen worden anders behandeld. Kinderalimentatie wordt behandeld vanuit het perspectief van de ouder die het meest verantwoordelijk is voor het kind. Dat kan de vrouw zijn, soms de vader, en soms allebei. Elk van beiden kan er aanspraak op maken. Welzijn wordt behandeld vanuit het perspectief van de ouder die het meest consequent contact met het kind heeft. Dit kan, maar is zelden, de moeder zijn. Zelfs wanneer het gesteunde kind uit een ander vaderland afkomstig is, wordt steevast in de eerste plaats de vrouw beoordeeld, totdat haar sociale steun is vastgesteld. Echtscheiding Het inkomen in de ogen van het kind is van een echtgenote of ex-vrouw. Dit kan nog een andere fantasie opleveren. In dit geval is het kind nog een kleuter en zal het nog voor weinig eigen inkomsten zorgen. Een kinderalimentatie Statuut 3 bevat oogluikende alternatieven tot de leeftijd van 18 jaar.

Lees meer:

Budgetcoach Zeeland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.